"Üzlet és Presztizs"

Home Szolgáltatásaink Magyar és francia vállalatok számára egyaránt kínált szolgáltatásaink

Akkreditált külföldi magyar kamara

Magyar és francia vállalatok számára egyaránt kínált szolgáltatásaink

 • Üzleti információk terjesztése, magyar és francia vállalatok rendszeres tájékoztatása a kereskedelmi, beszállítói és befektetési üzleti lehetőségekről. Piactanulmányok, elemzések, havi hírlevél készítése Magyarország és Franciaország gazdasági helyzetéről, gazdasági folyamatokról, szabályozókról, az egyes szektorokról, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok perspektíváiról, a központi és helyi hatóságok tenderfelhívásairól.
 • Mind a magyar vállalatok, mind a magyarországi üzleti, befektetési kapcsolatok kialakításában érdekelt francia vállalatok számára Üzleti Klub létrehozása, ennek keretében presztízs jellegű találkozók szervezése, konzultációs lehetőségek, lobbyfórum kialakítása.
  A magyarországi üzleti és befektetési lehetőség iránt érdeklődő francia vállalatok számára magas szintű magyar kormányzati vezetők, magyar gazdasági, pénzügyi és üzleti személyiségek, vállalatvezetők meghívásával az Üzleti Klub keretében konzultációk szervezése.
  A Központ francia tagjai számára üzleti találkozók szervezése, tárgyalások lebonyolítása és érdeklődésükre számot tartó programok, előadások szervezése.
 • A Központ államigazgatási és piaci kapcsolatai révén elősegíti magyar és francia vállalatok közös fellépését, együttműködését, tendernyerését Oroszországban, a FÁK piacokon, a Balkáni államokban és francia Afrikában.
 • A Központ adatbázisának kialakítása és rendelkezésre bocsájtása:
  Felvétel az adatbázisba, hozzáférés a széles értelemben vett adatbázishoz, részvételi lehetőség a Központ internetes honlap keresőjében éves előfizetéssel, hozzáférés a Központ kiadványaihoz, tanulmányok friss és archivált anyagaihoz. Vállalati adatok, koordináták és marketing anyagok terjesztése, közzététele az internetes honlap „Vállalati Fórum” elnevezésű oldalain.
 • Segítségnyújtás francia és magyar vállalatok számára két- és háromnyelvű (magyar-francia-angol/német nyelvű) fiatal munkatársak, gyakornokok felkutatásában, valamint káderkiválasztásban.
 • A Központ vásár- és kiállítás szervezőkkel kialakított partnerkapcsolatain keresztül folyamatosan tájékoztat a franciaországi és magyarországi szakkiállítások programjairól és elősegíti, megszervezi az érdeklődő vállalatok részvételét azokon. Technikai és szakmai segítséget nyújt a kiállításokon, Üzleti Börzéken történő részvételhez, kollektív standok kialakításához, a kiállításokon résztvevők számára addicionális partnerkapcsolatok felkutatását, külön programok és tárgyalások megszervezését kínálja.
 • A Központ feladata a szorosan vett vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, együttműködési lehetőségek kialakítása, közvetítése mellett olyan gazdasági országpropaganda megvalósítása, konferenciák, előadások szervezése, amely elősegíti magyar és francia vállalatok figyelmének felkeltését az üzleti, befektetési lehetőségek iránt, szakszemináriumok, előadások szervezése a tagokat leginkább érdeklő gazdasági témákban.
 • A két ország gazdasági kapcsolatainak elősegítése mellett a gazdasági kapcsolatokra közvetetten ható területeken - oktatás, a kultúra és a turizmus - üzleti, együttműködési lehetőségek feltárása, elősegítése, együttműködésben a párizsi Magyar Kulturális Intézettel és a Magyar Turizmus Zrt.-vel.
 • A párizsi Magyar Kulturális Intézettel együttműködve magyar és francia nyelvoktatást szervez az erre igényt tartó vállalati szakemberek részére. Szükség szerint általános, vagy üzleti nyelvismeretek oktatását kínálja akár intenzív, rövid, akár hosszútávú képzés keretében. A képzésre sor kerülhet a vállalatokhoz kihelyezett módon is. A Központ az Intézettel való együttműködés keretében vállalati-üzleti kultúra oktatását is kínálja, valamint a különféle üzleti rendezvényei kulturális eseményekkel történő összekapcsolását, szinesítését.
  Francia és magyar vállalati szakembereknek megjelenési lehetőséget biztosít az Intézet programjain.
 
Az igazgatótanács tagjai

Pierre Guénant, elnök

Alelnökalelnök

Nikicser László, tiszteletbeli elnök, franciaországi magyar nagykövet

altCharles Ranunkel, igazgatótanácsi tag

altMichel Picot, kincstárnok

altGérard Husson, igazgatótanácsi tag

altEmöri Gábor, igazgatótanácsi tag

altDr. Gortvay István, igazgatótanácsi tag

Christian Girardeaux, franciaországi igazgató
Christian Girardeaux, franciaországi igazgató

Sáfár Ferenc, magyarországi igazgatóSáfár Ferenc, magyarországi igazgató