"Üzlet és Presztizs"

Home Magyar-Francia gazdasági kapcsolatok Tájékoztató a magyar-francia kereskedelmi forgalom alakulásáról

Akkreditált külföldi magyar kamara

Tájékoztató a magyar-francia kereskedelmi forgalom alakulásáról

2007-ben Franciaországba irányuló kivitelünk értéke (3 201 millió Euró) 16,2%-al haladta meg a 2006. év kivitelét, míg behozatalunk (2 955 millió Euró) 1,1%-kal növekedett ugyanehhez az időszakhoz viszonyítva. Franciaország az exportban 3., az importban 7. legjelentősebb partnerünk volt a fenti időszakban.

A francia statisztika szerint (2007) Magyarország 0,67%-al részesedik a francia behozatalból, míg  0,7%-al a kivitelből és  cca a 25-30 partnerország.
2007-ben kivitelünk összetételében lényeges változások történtek a 2006. évhez képest. A magyar összexport dinamikájával megegyező 16,7%-os növekedésben elsősorban a feldolgozott termékek 35,4%-os növekedése volt a meghatározó, amelynek révén ezen termékfőcsoport részesedése közel 5 ponttal növekedett, megközelítve a 30%-ot. A gépipari kivitel, jóval-e dinamika alatt 6,4%-al növekedett, így a korábbi 70% feletti részesedése exportunkból 64,5%-ra csökkent. A legjelentősebb közel 62%-os növekedés a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelénél volt tapasztalható, de a termékfőcsoport részesedése így sem éri el az 5%-ot.2007-ben behozatalunk mindössze 1,1%-kal növekedett, így a korábbi két év passzívumával szemben 246 millió eurós aktívumunk keletkezett a francia relációban. A volumenhordozó termékfőcsoportok a következőképpen alakultak: a feldolgozott termékek részesedése 48,2% míg a gépipari behozatal részesedése 42,7%. Az energiahordozó behozatal közel 18,2%-os növekedése révén e termékfőcsoport 4,7%-os részesedést tudhat magáénak.► Forgalom
2008 első nyolc-havi adatai szerint Franciaországba irányuló kivitelünk értéke
(2 224 millió Euró) 6,2%-al haladta meg 2007 azonos időszakának kivitelét, míg behozatalunk (2 156 millió Euró) 5%-kal nőtt ugyanehhez az időszakhoz viszonyítva, ami azért kiemelkedően fontos mert az EU 15-be irányuló kivitel növekedési üteme először 4,9% volt (Németországba mindössze 1,5%). Franciaország mind exportban, mind importban 5. legjelentősebb partnerünk volt a fenti időszakban.
2008 első féléves adatai (KSH) alapján a szolgáltatói kivitelben Franciaország 4,1 %-os részesedéssel 9. partnerünk, behozatalban pedig 3,8 %-os részesedéssel 6. partnerünk volt, ami közel azonos 2007 ugyanehhez időszakához viszonyítva.
 
 
(M Euro)
2005
2006
2007
2007 (I-VIII)
2008 (I-VIII)
%
Kivitel
2 561
2 756
3 201
2 095
2 224
106,2
Behozatal
2 624
2 923
2 955
2 054
2 156
105,0
Forgalom
5 185
5 679
6 156
4 149
4 380
105,6
Egyenleg
-63
-167
246
41
68
 
 
Az igazgatótanács tagjai

Pierre Guénant, elnök

Alelnökalelnök

Nikicser László, tiszteletbeli elnök, franciaországi magyar nagykövet

altCharles Ranunkel, igazgatótanácsi tag

altMichel Picot, kincstárnok

altGérard Husson, igazgatótanácsi tag

altEmöri Gábor, igazgatótanácsi tag

altDr. Gortvay István, igazgatótanácsi tag

Christian Girardeaux, franciaországi igazgató
Christian Girardeaux, franciaországi igazgató

Sáfár Ferenc, magyarországi igazgatóSáfár Ferenc, magyarországi igazgató