"Üzlet és Presztizs"

Home Általános gazdasági információk Franciaország gazdasága, gazdaságpolitikája

Akkreditált külföldi magyar kamara

Franciaország gazdasága, gazdaságpolitikája

A francia gazdaság eredményei 2007-2008-ban igen vegyes képet mutatnak.
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) szerint a GDP 2007. IV. negyedévi növekedése 0,3 %-ot ért el, amely az egész évre vetítve 1,9%-os gazdasági növekedést valószínűsített. A 2008. május végi INSEE revízió szerint a GDP növekedése végezetül 2,2 % lett.


Pozitív eredményt elsősorban a fogyasztói árak, a munkanélküliségi mutató valamint a vállalati beruházások növekedése tükröz. A fogyasztói áraknál, a 2007-re jelzett 1,5% körüli áremelkedés lényegesen kedvezőbb volt, mint az eurózóna 2% feletti átlaga. A vállalati beruházások pedig dinamikusan 5,1%-kal nőttek. A háztartások fogyasztása 2007-ben 2,8%-al növekedett. A munkanélküliség az év során több mint 0,8%-os javulást mutatott és először 2 millió, majd 1,9 millió alá esett termelő ágazatokban történt. 20,7%-al történő csökkenése figyelemre méltó.
Az ipari termelés 2007-ben 1,5%-al növekedett, míg az eurózónában 4,3%-os növekedést értek el. Elsősorban a helyi önkormányzatok tervezettnél magasabb kiadásai miatt, a vártnál lényegesen kedvezőtlenebbül alakult a költségvetési deficit is, amely 2007-ben a GDP 2,7%-át tette ki, az eredetileg tervezett 2,4%-al szemben. Ez 38,3 Mrd euró hiánynak felel meg a 2006. évi 39 Mrd euróhoz viszonyítva. Az államadósság a GDP 64,2-át tette ki 5,2%-al növekedett 2006-hoz viszonyítva. A deficit egyik fő okozója, a társadalombiztosítás növekvő hiánya mellett a külkereskedelmi mérleg folyamatos romlása. 2007-ben a behozatal 52,1 Mrd euróval haladta meg a kivitelt. A gazdaság egy másik jelentős problémája a versenyképesség romlása. Az elmúlt négy évben 17%-kal romlott a francia vállalatok versenyképessége a német vállalatokkal szemben.
A francia külkereskedelmi passzívum Oroszország (-5,5 Mrd euró), Belgium (-7,4 Mrd euró), Németország (-17,6 Mrd euró) és Kína (-19,2 Mrd euró) viszonylatában a legnagyobb.
A válság hatásai Franciaországban
A 2008 II. negyedévtől Nyugat-Európára és az európai gazdaságra általánosan jellemző visszaesés Franciaországban is erősen érezteti hatását. A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) szerint a francia GDP 2008 II. negyedévben 0,3%-kal esett vissza az I. n.évi 0,4 %-os emelkedés után. A legjelentősebb probléma Franciaországban a beruházások és a belső fogyasztás csökkenése valamint a külkereskedelmi mérleg továbbra is kedvezőtlen alakulása volt.
Ez utóbbi havonta újabb és újabb negatív mérleg-rekordot dönt. Ez a negatív tendencia a második negyedévben 0,5%-kal vetette vissza a GDP növekedését, egyidejűleg az ipari termelésben is 0,9%-os eredménycsökkenést okozva.
A belső fogyasztás növekedése, amely évek óta a francia gazdaság egyik motorja, megsínyli a gazdasági nehézségeket, alig 0,1%-kal növekedett a második negyedévben. A francia fogyasztói magatartásra igen rossz hatással volt az energiaárak ugrásszerű növekedése valamint az ingatlanpiaci és az élelmiszerpiaci válság.
A makró mutatók közül egyedül a munkanélküliségé alakult kedvezően, a mutató 2008 első félévének végén 7,2%-on stabilizálódott. Ez 25 éve a legkedvezőbb eredmény a francia gazdaságtörténelemben.
A 2,5%-ra tervezett költségvetési deficit ugyanakkor várhatóan 2,9% körül fog alakulni. Az ország GDP-jének 2008 évi növekedése a kormány legutóbbi előrejelzése szerint 1% körül lesz és 2009-ben is hasonló nagyságrendű növekedéssel számolnak.

 
Az igazgatótanács tagjai

Pierre Guénant, elnök

Alelnökalelnök

Nikicser László, tiszteletbeli elnök, franciaországi magyar nagykövet

altCharles Ranunkel, igazgatótanácsi tag

altMichel Picot, kincstárnok

altGérard Husson, igazgatótanácsi tag

altEmöri Gábor, igazgatótanácsi tag

altDr. Gortvay István, igazgatótanácsi tag

Christian Girardeaux, franciaországi igazgató
Christian Girardeaux, franciaországi igazgató

Sáfár Ferenc, magyarországi igazgatóSáfár Ferenc, magyarországi igazgató