"Üzlet és Presztizs"

Home A Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ (FraMaK) bemutatása

Akkreditált külföldi magyar kamara

A Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ (FraMaK) bemutatása

A Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ (rövid elnevezése: FraMaK) az 1901. évi francia non-profit egyesületi törvény alapján Franciaországban létrehozott, elsősorban magyar vállalatok üzleti érdekeit szolgáló egyesület. Szándékai szerint a FraMaK rövid időn belül nevében is bilaterális Kereskedelmi és IparKamaraként, a Magyarország által 1927-ben Franciaországban létrehozott és a II. Világháborút követően jogutód nélkül megszűnt Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és IparKamara utódaként (Chambre Hungaro-Française de Commerce et d’Industrie) kíván működni.A Központ létrehozásával kapcsolatos elképzelés alapja az volt, hogy ma a magyar exportpromóció és befektetésösztönzés szempontjából a francia az egyik olyan fontos reláció, ahol jelentős üzleti lehetőségek kínálkoznak, amelyek azonban gyakran kihasználatlanok maradnak egészen kicsi többlet erőfeszítés hiányában.
Franciaország nagyon sok üzleti lehetőséget nyújt Magyarország számára, de ezeket a magyar vállalatok gyakran nem veszik figyelembe vagy rosszul használják ki.

Általános az a tapasztalat, hogy a magyar vállalatok nagy része nem gondol arra, hogy Franciaországba exportáljon, ott befektessen, vagy ott egyéb, például beszállítói partnerkapcsolatot keressen, ugyanakkor egyértelműnek tartja, hogy a német, olasz, osztrák, sőt ma már gyakran a közel-keleti, indiai, kínai ázsiai piacokon is jelen legyen.
Nem szerepel üzleti terveikben a francia piac megdolgozása. Vagy ha igen, hamar „elbátortalanodnak” a számukra kétségtelenül jelentősnek tűnő akadályok, az eltérő munkamódszerek, nyelvi nehézségek, mentalitásbeli különbözőségek miatt.

Ugyanakkor a magyar-francia gazdasági kapcsolatok mai fejlettsége egyedülállóan sok üzleti lehetőséget kínál magyar vállalatok számára. Franciaország a harmadik-negyedik beruházó Magyarországon, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig a magyar rendszerváltást megelőző időkhöz képest tizenötszörösére nőtt.
Jelenleg meghaladja a hatmilliárd eurót, ami azt jelenti, hogy Franciaország ma Magyarország negyedik legfontosabb kereskedelmi partnere és harmadik legfontosabb exportpiaca.

Csakhogy ez az export legnagyobb részben a Magyarországon dolgozó multinacionális vállalatok exportját jelenti, és csak kis részben a nemzeti tulajdonú magyar vállalatok exportját. A Framak ez utóbbi részarányát szeretné a lehetőségek szerint minél jelentősebbre növelni.

A hivatalos állami kereskedelmi kirendeltség ugyan egyéb gazdaságdiplomáciai és makrogazdasági feladati mellett igyekszik üzletorientáltan működni Franciaországban is, segíteni a magyar vállalatokat, ezen túl azonban egyetlen jelentős üzleti fórum, lobbyszervezet, gazdaságfejlesztő központ sem állt ebben az országban a magyar vállalatok exportérdekeinek, üzleti, partnerfeltáró igényeinek szolgálatában.

Nem létezett Franciaországban olyan, a magyar üzleti érdekek szolgálatában álló szervezet, intézmény, amely a helyszínen, alapos piacismeret, kompetencia, és kapcsolatrendszer birtokában a jelenleg rendelkezésre álló megoldásoknál többet kínálna azoknak a magyar vállalatoknak, amelyek piacot, importőrt, nagykereskedőt, disztribútort szeretnének felkutatni ebben az országban, vagy magyarországi elképzeléseikhez, fejlesztéseikhez francia befektetői partnereket keresnek.

Mindezek miatt, a gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló, már meglévő struktúrák mellett szükséges volt kiépíteni egy magyar üzleti intézményt Franciaországban, egy igazi vegyeskamarát, amely egy piaci alapokon szerveződő egyesületet, amely felvállal export promóciós és befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos feladatokat is.

Ezeknek az elképzeléseknek és elvárásoknak a mentén jött létre a FraMaK 2008 júniusban. A Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ, a FraMaK az első igazi vegyeskamara Nyugat-Európában.

Miután a „kereskedelmi és iparparkamara” (chambre de commerce et d’industrie) elnevezés Franciaországban eredetvédelem alatt áll (appellation controlée, appellation d’origine), ennek megszerzése az 1956 november 12-i 56-1119 sz., a kereskedelmi kamarák, kereskedelmi és iparkamarák, és az agárkamarák névhasználatáról szóló francia törvény alapján (Loi no.56-1119 du 12 novembre 1956, Loi réglementant l’usage des dénominations Chambre de commerce, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre d’agriculture) bizonyos feltételekhez kötött.
Nevezetesen a tervezett intézmény a létrehozását követôen egy évig nem használhatja a kereskedelmi és iparkamara elnevezést. Áthidaló megoldásként a kamarai irányultsággal kialakított intézmények ebben a kezdeti periódusban rendszerint az üzleti központ vagy kereskedelmi és ipari központ elnevezést használják.Mindezek figyelembe vételével a Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (FRAMAK) elnevezése működésének elsô évében Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ lesz

Az alapítói okitatában megfogalmazottak szerint a létrehozott Franciaországi Magyar-Francia Kereskedelmi és Ipari Központ tevékenysége alapvetően kettős irányultságú.

Egyrészt prioritásként a franciaországi magyar gazdasági érdekek szolgálatában a magyar vállalatokexport érdekeit, magyar export és beszállítói üzleti lehetőségek felkutatását segíti Franciaországban.
Információt nyújt magyar export lehetőségekről, piacot, partnerkapcsolatot kutat fel magyar vállalatok igényei, megbízásai alapján, a Franciaországban tendert, beszállítói megbízásokat elnyerő, befektető, vállalkozó magyarokat segíti szakmai, jogi, és technikai értelemben.

Ugyanakkor presztízs jellegű Üzleti Klubot hozott létre azoknak a francia vállalatoknak a számára, amelyek vagy már dolgoznak Magyarországon és érdekeltek abban, hogy a magyar gazdasággal és üzleti tendenciákkal kapcsolatosan naprakészen informáltak legyenek, vagy éppen magyarországi befektetési és beszállítási lehetőséget keresnek, támogatást magyarországi üzleti terveik megvalósításához.

Egy további fontos célkitűzés: a párizsi FraMaK elősegíti a francia és magyar vállalatok közös fellépését harmadik országbeli piacokon, nevezetesen Oroszországban, Ukrajnában, a volt FÁKországokban vagy Észak Afrikában és a Balkáni területeken. A Framak tagjai között számos olyan vállalat található, amely kivételesen gazdag kapcsolati tőkével és tapasztalattal rendelkezik a közép-kelet európai térségben.

A 2008 júniusban Budapesten 62 tagvállalat (48 magyar és 14 francia vállalat) részvételével megrendezett ünnepélyes Alapító Közgyűlésen a tagok elfogadták az egyesület alapító okiratát, a belső szabályzatot, valamint megválasztották a önkéntes tisztségviselőket az Elnököket, az Igazgatótanács tagjait.
A FraMaK magyar elnöke Bartha Ferenc, a Trigránit elnöke, a francia elnök pedig Pierre Guénant, a PGA Holding vezérigazgatója, befolyásos francia üzletember és közéleti személyiség lett.

Jelenleg mintegy 50 magyar vállalat adja a szevezet magját, olyan fontos magyar nagyvállalatok, mint a Trigránit, a Hungexpo, a Magyar Posta, a Futureal Csoport, a Richter Gedeon, a Karsai Műnyagipari Holding, a Herendi Porcelán, a Danubius Hotel csoport, a Reneszansz Kőfaragó, a Real Management vagy a szintén alapítóként a szervezethez csatlakozott ITD Hungary, az MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége), Miskolc Város, és annak kereskedelmi kamarája a BOKIK, vagy a Magyar Turizmus Rt.
Várható, hogy legalább ugyanennyi, magyarországi gazdasági kapcsolatai fejlesztésében érdekelt francia vállalat is csatlakozik még idén a FraMaK-ban már alapítóként ‘beiratkozott’ Cegelec, Alstom, TDF, Racine, PGA Holding, Le Chèques Déjéuner, Groupama, EM Téchnologies vállalatok mellé.

A FraMaK elsősorban egy kvázi tulajdonosi tagcsapat, másrészt pedig egy vevő pozícióban levő kliensi csoport. Ennek tudatos, szakszerű kezelése, a tagok és megbízók proaktív szolgálata a FraMaK működési stratégiájának bázis eleme.

A FraMaK alapvető célkitűzése betölteni azt a nélkülözhetetlen katalizátor szerepet, amelyre magyar vállalatoknak, vállalkozóknak szükségük van francia üzleti, befektetési partnerkapcsolatok feltárásához, kialakításához és ennek révén néhány éven belül a franciaországi magyar export- és üzleti promóció, valamint befektetésösztönzés megkerülhetetlen szervezetévé válni.
A szervezet felépítése olyan, hogy az abban nem fizetett alkalmazottként résztvevő, szinte minden esetben magas vezetői beosztásban tevékenykedő vállalati vezetők társadalmi feladatként, ingyenes hozzájárulással segítik az egyesület céljainak megvalósítását mind a francia, mind a magyar oldalon.
Ezeknek a szakembereknek a tapasztalata, kompetenciája, networking ereje jelentősen növeli a teljesítés hatákonyságát, dinamikáját, az üzleti és befektetési projektek feltárását és lehetséges megvalósulásának valószínűségét.

Az a tény, hogy a Framak alapító tagjai között van üzletfejlesztési érdekeltséggel az ITD Hungary, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) és néhány magyar vidéki Kereskedelmi és Iparkamara jelentős garancia arra, hogy a magyar vállalatok és vállalkozók azon csoportjainak üzleti, export és befektetési partnerkapcsolati érdekeit tudja a FraMaK segíteni, amelyek jó eséllyel tudják kihasználni ezeket a lehetőségeket.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a szervezet létrehozásához komoly támogatást biztosított, a támogatás részeként a FraMaK irodái a Párizsi KGSZ (magyar kereskedelmi kirendeltség) helyiségeiben kaptak elhelyezést.
A FraMaK tevékenységét a Magyar Külügyminisztérium és személyesen a párizsi magyarnagykövet is jelentősen támogatja, a FraMaK munkájához, tárgyalásaihoz és rendezvényeihez szakmai és logisztikai, infrastruktúrális segítséget nyújt.

Francia oldalon a Framak szorosan együttműködik az illetékes francia hatóságokkal, a budapesti Francia Nagykövetséggel, a Francia Kereskedelmi és Iparkamarákkal, különösképpen a budapesti Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.


Budapest, 2008 november

 

 
Az igazgatótanács tagjai

Pierre Guénant, elnök

Alelnökalelnök

Nikicser László, tiszteletbeli elnök, franciaországi magyar nagykövet

altCharles Ranunkel, igazgatótanácsi tag

altMichel Picot, kincstárnok

altGérard Husson, igazgatótanácsi tag

altEmöri Gábor, igazgatótanácsi tag

altDr. Gortvay István, igazgatótanácsi tag

Christian Girardeaux, franciaországi igazgató
Christian Girardeaux, franciaországi igazgató

Sáfár Ferenc, magyarországi igazgatóSáfár Ferenc, magyarországi igazgató